W jakich sytuacjach potrzebna jest pomoc adwokacka?

W jakich sytuacjach potrzebna jest pomoc adwokacka?

13 maja 2011 Wyłączono przez Kamil

W wielu sytuacjach życiowych, często zaskakujących, przychodzi nam stanąć w konfrontacji z przepisami prawa. W coraz bardziej skomplikowanym świecie, pojawiają się wciąż nowe okoliczności w których osoba nie mająca na co dzień kontaktu z prawem, nie potrafi sobie poradzić. W każdym z takich przypadków, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Sprawy cywilne

Bywa, że gdy stajemy w obliczu niekorzystnego dla nas obrotu sprawy, sytuacja ta nas bulwersuje, denerwuje i w pierwszym odruchu jedyne rozsądne rozstrzygnięcie dostrzegamy w procesie sądowym. A często okazuje się, że korzystniejszą i łatwiejszą drogę wskaże nam profesjonalista. Pomoc adwokacka polegająca na analizie sprawy, zredagowaniu właściwego pisma do drugiej strony sporu, podjęciu próby ugody, ocenieniu szans na korzystny rezultat procesu sądowego – to działania racjonalizujące sposób postępowania.
A jeśli jednak na proces sądowy się zdecydujemy, to warto adwokatowi powierzyć wszystkie wiążące się z tym czynności:
– zredagowanie pozwu;
– odpowiadanie na zarzuty drugiej strony;
– formułowanie pism procesowych;
– reprezentowanie klienta przed sądem.

Sprawy rodzinne

Pomoc adwokacka jest najczęściej niezbędna w sprawach rozwodowych. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi podział majątku lub ustalenie kontaktów z dziećmi.
Dzięki profesjonalnej reprezentacji, łatwiej uniknąć napięć pomiędzy małżonkami i eskalacji konfliktu.
Podobne napięcia mogą być rezultatem pozwu o alimenty. Jest to więc kolejna sytuacja, gdzie pomoc adwokacka może okazać się niezastąpiona.

Sprawy karne

Najkorzystniejszy dla oskarżonego przebieg sprawy karnej jest wówczas, gdy od samego jej początku prowadzona jest przez specjalistę w dziedzinie prawa karnego. Warto podejść do adwokata z pełnym zaufaniem, mając świadomość, że podejmuje on czynności wyłącznie w interesie klienta, którego reprezentuje.
Pomoc adwokacka w takich sytuacjach może polegać na wielorakim wsparciu:
– zapoznanie oskarżonego z jego prawami,
– poinstruowanie jak postępować w trakcie przesłuchań,
– wypracowanie wspólnej linii obrony,
– wystąpienie o zwolnienie za kaucją lub uchylenie aresztu,
– reprezentowanie przed sądem,
– ewentualne zaskarżanie niekorzystnego wyroku, itp
Jak widać rola adwokata jest znacząca. Warto sięgać po profesjonalną pomoc.