Najbardziej znane usługi windykacyjne

Najbardziej znane usługi windykacyjne

11 czerwca 2021 Wyłączono przez Kamil

Windykacja to bardzo stare pojęcie, które bardzo często mylone jest z agresywną egzekucją komorniczą. Cel obu tych usług i czynności jest taki sam – odebrać należny wierzycielowi dług, jednakże odbywa się do w zupełnie innych okolicznościach i na zupełnie innych zasadach.

Co to jest windykacja?

Windykacja to proces złożony z kilku wyodrębnionych kroków, które mają doprowadzić dłużnika do spłaty swoich należności lub do nie powstawania przeterminowanych płatności, które nie zostały uregulowane. Wszystkie usługi windykacyjne są wykonywane z myślą o kliencie i jego dobru oraz o tym, aby firmy, w których jest wielu dłużników pozostały w stanie ciągłości finansowej. Pojęcie windykacja dosłownie oznacza zemstę, dochodzenie roszczeń czy nawet obronę konieczną.

Chociaż jest ono źle kojarzone, tak naprawdę jego celem jest obrona uczciwych ludzi przed niewypłacalnością dłużników. Pierwsze usługi windykacyjne można było obserwować już w Cesarstwie Rzymskim, gdzie w pierwotnym zamyśle obowiązujące prawo zezwalało na obieranie przedmiotu, który znajdował się w rękach osoby nieupoważnionej.

Jakie usługi windykacyjne możemy spotkać na polskim rynku?

W większości przedsiębiorstw windykacyjnych można znaleźć podobne świadczone usługi. Należą do nich m.in.:

  • zakup wierzytelności – skupowanie długów od przedsiębiorców (najczęściej tych małych o początkujących), aby pomóc im zachować płynność finansową i zmniejszyć problem z dłużnikami.
  • windykację polubowną – element windykacji, w którym to z dłużnikiem są prowadzone rozmowy na temat spłacenia należności. Może się to odbywać różnymi kanałami. W momencie ustalenia nowych zasad spłacania długu, zawierana jest umowa.
  • windykację sądową – stosowana jest w momencie, gdy polubowna nie ma skutku. Wejście na drogę sądową kończy się często wyrokiem sędziego, który wzywa do spłaty należności.
  • egzekucja komornicza – ostateczny element ściągania długów
  • windykacja terenowa – wizyta negocjatora w miejscu pracy dłużnika
  • monitoring należności – obsługa wszystkich faktur, która również dyscyplinuje do spłaty
  • pieczęć windykacyjna – dyscyplinuje dłużników do spłaty należności

Kompleksowe usługi najlepszych firm windykacyjnych zapewniają najlepszą skuteczność i zażegnanie problemu dłużników.