Jakie usługi świadczy kancelaria adwokacka?

Jakie usługi świadczy kancelaria adwokacka?

13 maja 2014 Wyłączono przez Kamil

Kancelaria adwokacka jest jednostką reprezentowaną przez jednego adwokata lub skupiająca kilku albo większą ilość prawników pod wspólnym szyldem. Każdy adwokat, wchodzący w skład danej kancelarii, jest uprawniony do samodzielnego świadczenia usług prawnych na rzecz klientów.

Zakres świadczonych usług

Niektóre kancelarie adwokackie wyspecjalizowały się w obsłudze określonego typu klientów. Wiele jest jednostek nastawionych głównie na obsługę klienta biznesowego. Tego typu kancelaria adwokacka koncentruje się zazwyczaj na kompleksowej lub doraźnej obsłudze prawnej działalności gospodarczej.
Inne kancelarie skupiają się na sprawach ze sfery prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Ich klientami są najczęściej osoby fizyczne.
Większość wieloosobowych kancelarii stara się jednak dobierać do swojego składu prawników o różnym doświadczeniu i wiedzy, tak aby przyciągać szerokie spektrum klientów o różnych potrzebach.

Obsługa prawna firm

Kancelaria adwokacka, która koncentruje się na usługach dla biznesu, realizuje głównie następujące zlecenia:
– opiniowanie lub redagowanie umów oraz pism mających zasadnicze
znaczenie dla działania firmy;
– prowadzenie spraw windykacyjnych i ugodowych z dłużnikami;
– sporządzanie pozwów sądowych, odpowiedzi na pozwy, redagowanie
pism procesowych;
– opiniowanie protokołów i sprawozdań w spółkach prawa handlowego;
– wnioski, zażalenia lub odwołania do organów administracji różnych
szczebli;
– reprezentowanie klienta przed sądami.

Obsługa prawna osób fizycznych

Osoby fizyczne zgłaszają się do adwokata z ogromnym zakresem spraw – od najprostszych, jak skargi sąsiedzkie lub kradzieże, do bardzo skomplikowanych oskarżeń ze sfery prawa karnego.
Kancelaria adwokacka najczęściej spotyka się z następującymi rodzajami zleceń:
– rozwiązywanie sporów pomiędzy osobami fizycznymi jak np.
niedotrzymanie umowy, eksmisje, groźby;
– redagowanie pozwów sądowych i pism procesowych;
– kompleksowe prowadzenie spraw rodzinnych jak rozwody, ustalenie
opieki nad dzieckiem, podziały spadku lub majątku;
– prowadzenie spraw karnych i obrona oskarżonego;
– reprezentowanie klienta przed sądami różnych instancji.